Hillerød Kommune

Uddannelsesmødet 2019


Dato og tid

Tirsdag d. 30. april 2019 kl. 09:00 til 14:00

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 5. april 2019 kl. 08:00

Sted

Pharmakon
Milnersvej 42
3400 Hillerød
Denmark

Arrangør

Sabrina Spangsdorf
+45 72325215
sasp@hillerod.dk

Velkommen til Uddannelsesmødet 2019!

Overskriften for Uddannelsesmødet i år er ”Køn, skæv eller ulige? – vækst og uddannelse i Nordsjælland” og dækker to temaer:

Tema 1 sætter fokus på, hvordan vi får flere i Nordsjælland til at vælge en erhvervsuddannelse og hvordan vi gør det interessant for de unge i området at tage deres uddannelse her, bygge videre på den og blive en del af vores lokale erhvervsliv.

Tema 2 sætter forkus på kønsskævheden i de unges uddannelsesvalg, som bl.a. betyder, at vi har verdens mest kønsopdelte arbejdsmarked, og på den sociale ulighed som betyder at unge fra arbejderklassen ikke opnår det samme resultat af uddannelse som unge fra akademikerhjem. Begge dele resulterer i et stort tab af talent og manglende brug af kompetencer.

Med Uddannelsesmødet 2019 sigter vi mod at skabe aha-oplevelser og øjenåbnere om de paradokser og barrierer vi står overfor. Vi ønsker også at prikke lidt til faste forestillinger og stereotyper.

Vi har inviteret Nina Groes fra projekt Boss Ladies til at fortælle om kvindelige rollemodeller i håndværksfagene. Erik Bech-Pedersen fra Anker Hansen A/S fortæller om, hvordan man kan se unge kriminelle som talenter og hvad der skal til for at få flere til at tage en erhvervsuddannelse, også blandt unge fra akademikerhjem.

Derudover har vi inviteret to forskere, som vil give os indsigt i de mekanismer, som ligger bag valg og fravalg og lægger op til drøftelser om, hvad det kræver af skoler, kommuner, virksomheder, og uddannelsesinstitutioner.

Til at slutte mødet af med har vi inviteret tidligere rektor Peter Kuhlmann, som vil samle op på dagen og give sit bud på, hvordan vi kan ændre de unges vej ind i ungdomsuddannelserne.

På vegne af SUN ser vi frem til et godt og spændende Uddannelsesmøde.

Kirsten Jensen, Formand for Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland

 

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Sabrina Spangsdorf
+45 72325215
sasp@hillerod.dk