Hillerød Kommune

Spørgeskemaundersøgelser i Defgo, niveau 2


Dato og tid

Mandag d. 29. januar 2018 kl. 09:00 til 15:00

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 29. januar 2018 kl. 09:00

Sted

Mødelokale "Mejeriet"
Rådhuset, Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Denmark

Arrangør

Lars Krarup
+45 72329142
lkra@hillerod.dk

Indhold

Kurset tilpasses deltagernes arbejdsopgaver. Men i øvrigt gennemgås følgende emner på kurset, så vi kommer godt rundt i defgos mange funktioner.

Tips og tricks

  • Tips og tricks ved opsætning af spørgeskemaer
  • Tips og tricks ved udsendelse af analyser
  • Tips og tricks ved rapportering

Autosvar funktionen

Med autosvar kan du modtage en mail hvis en kunde angiver han er meget utilfreds i en analyse. Reglene for hvornår der skal sendes en mail kan konfigureres fleksibelt.

Sprogversioner:

defgo indeholder et værktøj til at gøre oversættelser af spørgeskemaer nemmere. Her gennemgår vi opsætning af flere sprog - samt anvendelsen af rapportsprog.

Analyserapporter:

Vi gennemgår analyserapportsystemet, og de mere avancerede funktioner der findes.

Automatisering af udsendelser:

Her gennemgås hvordan du kan automatisere udsendelsen af analyser ved integration med andre systemer som fx. jeres HRM system, CRM system eller kursusadministrationssystem.

Scedulering:

defgo indeholder funktioner til tidsindstilling af, hvornår en panelundersøgelse skal sendes ud og til automatisk opdatering af rapporter. På kurset gennemgår vi denne funktion.

Form:

Kursusformen er workshop: præsentationer og arbejde med cases. Der vil være mulighed for at arbejde med egne cases.

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Lars Krarup
+45 72329142
lkra@hillerod.dk