Hillerød Kommune

Aktuelle arrangementer

Team Danmark kursus i basal sportsernæring 24. september 2018

Tilmeldingsfrist overskredet 24. september 2018 kl. 17:00 til 20:00 - FrederiksborgCentret

Regler for afvikling: Kurset gennemføres med min. 20 sportsudøvere og mak. 40 deltagere inkl. forældre og eller trænere.. Sportsudøverne skal mindst gå i 8. klasse eller være over 15 år..

Temaaften om inkluderende læringsmiljøer - Tine Basse Fisker

Tilmeldingsfrist overskredet 25. september 2018 kl. 17:30 til 20:30 - Hillerødholmsskolen

Tine har bl.a. været oplægsholder på grundkurset i inkluderende pædagogik og på et lederseminar. Der har været stort ønske om, at alle medarbejdere kunne komme til at høre Tines centrale pointer fra egen og andres forskning.

Medarbejderintroduktion 27. september 2018

Få pladser tilbage 27. september 2018 kl. 10:00 til 12:30 - Byrådssalen

Legende Læring

1. oktober 2018 kl. 09:00 til 12:00 - Byrådssalen

Rummene og den måde, de er indrettet på, påvirker vores relationer, vores adfærd og vores muligheder.

Legende Læring - NY DATO

Tilmeldingsfrist overskredet 1. oktober 2018 kl. 09:00 til 12:00 - Grønnevang Skole afd. Østervang

Rummene og den måde, de er indrettet på, påvirker vores relationer, vores adfærd og vores muligheder.

Legende Læring - NY DATO

1. oktober 2018 kl. 09:00 til 12:00 - Grønnevang Skole afd. Østervang

Rummene og den måde, de er indrettet på, påvirker vores relationer, vores adfærd og vores muligheder.

MED-grunduddannelse

Få pladser tilbage 2. oktober 2018 til 3. oktober 2018 - C4 Videncenter

MED-grunduddannelsen sætter fokus på MED-samarbejdet som en aktivitet, der skal skabe værdi for samarbejdet om kerneopgaven og understøtte trivsel på arbejdspladsen.

Hillerøduddannelsen 2018

Få pladser tilbage

Hillerøduddannelsen er et tilbud til lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, deres ledere og tværfaglige samarbejdspersonale ansat i Hillerød Kommune.

900 kr.
[inkl. moms]

Læs mere

Sammen om sundhed

4. oktober 2018 kl. 18:15 til 21:00 - Støberihallen

Kom og giv inspiration til, hvordan der de kommende år skal arbejdes med sundhed og forebyggelse i Hillerød Kommune.

Acadre Web for nye brugere - ESDH-system (Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering)

Ingen pladser 5. oktober 2018 kl. 08:00 til 12:00 - Undervisningslokale 1 - Ålholmhjemmet

Kurset giver deltagerne mulighed for at opnå et grundlæggende kendskab til anvendelsen af Acadre Web.

Workshop 1. for medhjælpere og pædagoger - Strategi for læring og digitalisering

8. oktober 2018 kl. 12:00 til 14:00 - Ploven - Mødecenter Hillerød Rådhus

Workshop 2. for Dagplejen - Strategi for læring og digitalisering

8. oktober 2018 kl. 17:30 til 19:30 - Seglet - mødecenter på Rådhuset

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse, stress

Få pladser tilbage

I forbindelse med stressindsatsen vil der blive gennemført 1-dags suppl. Arbejdsmiljøuddannelsesdage. Formål: viden om stress, drøftelser af roller og ansvar ift. stress samt kendskab til værktøjer til forebyggelse og håndtering af stress..

Workshop 4. for ledere - Strategi for læring og digitalisering

11. oktober 2018 kl. 12:00 til 14:00 - Ploven - Mødecenter Hillerød Rådhus

SafetyNet

For arbejdsmiljøkoordinatorer, arbejdsmiljøledere og arbejdsmiljørepræsentanter i Hillerød Kommune.

Uddannelsesaften - Hillerød

24. oktober 2018 kl. 18:00 til 20:15 - Hallen på Hillerødsholmskolen

Unge i 8., 9. og 10. klasse inviteres sammen med derres forældre hermed til uddannelsesaften i Hillerød.

Gå-hjem-møde: Elever i matematikvanskeligheder

29. oktober 2018 kl. 14:00 til 17:00 - FrederiksborgCentret

Elever i matematikvanskeligheder. Alle elever i Hillerød skolevæsen skal mødes med lærings- og undervisningsbetingelser, som forebygger og afhjælper matematikvanskeligheder.

Kompetenceløft Ældre og sundhed: Forebyggelse og tidlig opsporing af overforbrug af alkohol

30. oktober 2018 kl. 09:00 til 14:30 - Støberihallen

På halvanden dag vil kursisterne får en øget forståelse for alkoholproblemer og alkoholproblemers konsekvenser, individuelt og relationelt, med et særligt fokus på den ældre borger.

Uddannelsesaften - Halsnæs

31. oktober 2018 kl. 18:00 til 20:15 - Frederiksværk Gymnasium og HF

Unge i 8., 9. og 10. klasse inviteres sammen med derres forældre hermed til uddannelsesaften i Frederiksværk

Intro til Ældre og sundhed

Ingen pladser - Venteliste mulig

Er du ny medarbejder i Ældre og Sundhed i Hillerød kommune? Så vil vi rigtig gerne se dig på vores introduktionsdag, så du kommer rigtig godt fra start - sammen med dine andre nye kolleger. Tid: kl. 9-15 Sted: Lions Park Plejecenter.

Acadre Web for nye brugere - ESDH-system (Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering)

Få pladser tilbage 7. november 2018 kl. 08:00 til 12:00 - Undervisningslokale 1 - Ålholmhjemmet

Kurset giver deltagerne mulighed for at opnå et grundlæggende kendskab til anvendelsen af Acadre Web.

Kompetenceløft Ældre og sundhed: Forebyggelse og tidlig opsporing af overforbrug af alkohol

27. november 2018 kl. 09:00 til 12:30 - Støberihallen

På halvanden dag vil kursisterne får en øget forståelse for alkoholproblemer og alkoholproblemers konsekvenser, individuelt og relationelt, med et særligt fokus på den ældre borger.

Acadre Web for nye brugere - ESDH-system (Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering)

6. december 2018 kl. 08:00 til 12:00 - Undervisningslokale 1 - Ålholmhjemmet

Kurset giver deltagerne mulighed for at opnå et grundlæggende kendskab til anvendelsen af Acadre Web.

MED-grunduddannelse

11. december 2018 til 12. december 2018 - C4 Videncenter

MED-grunduddannelsen sætter fokus på MED-samarbejdet som en aktivitet, der skal skabe værdi for samarbejdet om kerneopgaven og understøtte trivsel på arbejdspladsen.

Medarbejderintroduktion 13. december 2018

13. december 2018 kl. 09:00 til 12:00 - Byrådssalen

Om Hillerød Kommune


Kontaktoplysninger


Hillerød Kommune
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

Telefonnummer: +45 72320000
E-mail: mest@hillerod.dk
Hjemmeside: www.hillerod.dk